Anasayfa Derneimiz Fotoraflar Videolar Tarihemiz Etkinliklerimiz letiim
STK KY

OSMANLILAR DÖNEMNDE ELBEYLLER :
OSMANLI mparatorluunda konar göçer airetlerin çeitli sebeplerle belli merkezlerde iskana tabi tutulmas siyasetinde elbeyliler de yerlerinden ayrlmak durumunda kalm, airetin bir ksm 1693 ylnda Halep'in kuzeyinde Menbiç yaknlarndaki Rakka'ya nakledilmitir.
Elbeylilerin bir nizam çerçevesinde tutulmas amacyla Sivas'n güney batsnda airetin adn tayan bir kaza kuruldu. elbeyli'ye kaza statüsünün verildii tarih tam olarak tespit edilememekle birlikte Tuncer Baykara'nn asrlara bölerek sunduu Osmanl idari taksimatnda bu oluumun 18. yüzylda meydana geldii anlalyor. Kazann belli bir merkezi yoktu. Kad, airetin meskun olduu köyler arasnda dolaarak görevini ifa etmekte, kadnn ikamet ettii köy, kaza merkezi saylmaktayd. elbeyli kazas , mali bakmdan Sivas eyaletine bal, Tokat voyvodalnn nezaretinde idi.
19. yüzyl ortalarnda ( 1844 - 1845 ) elbeyli kazasnn idari, demografik, ekonomik ve sosyal yaps hakknda u sonuçlar elde edilmitir.
Elbeyli kazasnda idarenin banda kaza müdürü bulunmaktadr. Köyler ise muhtar- evvel ve muhtar- sâni ad altnda ikier muhtar tarafndan yönetilmektedir. elbeyli köylerinin muhtarlar da vergi mükellefi idiler. Öte yandan baz köylerde kizirler görev yapmaktadr. Köy muhtarnn yama hükmündeki köy kethüdas olarak tanmlanan kizirler, ücret karlnda köylünün ekili arazisini korumakla yükümlü olduklar gibi, muhtarn ald kararlar yahut o mahalde vukuu bulan önemli gelimeleri halka ve ilgililere duyurmalarda görevli idiler. Ahalinin tamam müslüman ve Türktür. Türkçe adlar tayan köylerden Hanl 77, Çall 75, Güney 68, Durdulu ve Haydarl 50, Kartalca 49, Karal 46, Yanalak 38, Menurlu 36, Bedirli, Çonkar ve Yaram 32, Gözmen ve Kayadibi 29, Acaini 28, Ayl 27, Gazibey ve Söütçük 25, Kabasakal ve Koyuncu 23, Herekli 22, Kzlöz 21, Keçili ve Kzlcakla 19, Kethüdal 18, Daml 17, Akkuzulu ve Sorhuncuk 14, Karalar 13, Bostanck ve kzlcaköy 11, kavlak 10 haneye sahipti.

 
KULLANICI GR
ifremi
Unuttum
Yeni ye
Ol
SOHBET ODASI

Sohbet
YELERMZ
GENEL TZK
GENEL ZELLKLER
Salk
Oca
lkretim
Okulu
Yok Var/Aktif
HAVA DURUMU
SVAS
KARS
ZYARET DEFTER
Tm Haklar Sakldr | Copyright 2009 Stk Ky